Lietuvių English

Kviečiame šeimas įsijungti

ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS IR JUDĖJIMAI

Kanos bendruomenė. Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu, stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis. Informaciją rasite www.kana.lt

Nazareto šeimų judėjimas. Įkurtas kun. Tadeuszo Dajczerio Varšuvoje. Lietuvoje atsakinga Eugenijaus ir Violetos Mačiukų šeima: mob. tel. 8~699 157 55; el. p. eugenijusmaciukas@mail.lt

Dievo Motinos bendruomenė Bendruomenei priklauso susituokusios poros, kurios siekia gilesnio bendravimo tarpusavyje ir su Dievu. Tel. pasiteiravimui 8 698 27800, www.diemo.lt

„Motinos maldoje“ Susirinkę mamos meldžiasi už savo vaikus. Šiuo metu vyksta 6-iose Kauno miesto parapijose. Plačiau interneto svetainėje http://motinosmaldoje.info

PROGRAMOS ŠEIMOMS

gospel-solutions-500x281-family-home-evening-2

Vakarai su šeima – tai Amerikos psichologų sukurta programa, skirta ugdyti santykiui, bendrystei šeimoje. Bendras programos susitikimo planas: daina ar giesmė, šeimos reikalai, pamokėlė, linksmoji dalis, skanioji dalis, pabaigos giesmė, malda. Šeimos nariai pasiskirsto, kas veda programą, gali už skirtingas programos dalis būti atsakingi skirtingi žmonės. Susitinkama vieną kartą per savaitę, geriausia tuo pačiu laiku. Norintys susipažinti su šia programa išsamiai (yra siūlomų temų sąrašas, patarimų ir kt.) ar pasikviesti į savo parapiją pristatyti programą, kviečiame skambinti į Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrą (Juditai Bernatonienei) tel. 8346  52201.

 Stebėk, vertink, veik” tikslas  – susiburti ir melstis. Stebėk – nariai pristato įvairius faktus kaip geri korespondentai. Grupės nariai domisi tyrimais, pasaulyje atrastais faktais. Įvertink – “įvertinti” nereiškia įvardinti ar žmogus yra kaltas ar šventas. Tiksliau tai palyginimas kokie dalykai yra ir kokie turėtų būti pagal Evangelijos vertybes. Veik – jei veikimas yra šios programos esmė, tai asmeninis veiksmas yra esmingiausia. Daugiau informacijos galite sužinoti skambindami ir į Lietuvos šeimos centrą tel. 8 37 20 82 63.

PAGALBA ŠEIMAI

 „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos. Tai terapinė grupė žmonėms, kurie po aborto ar persileidimo išgyvena emocinį ar dvasinį skausmą. Programa sukurta taip, kad dalyviams padėtų kuo giliau išgyventi Dievo meilę ir gailestingumą. Kreiptis į Kauno arkivyskupijos šeimos centrą, tel 8 37 208263

Jei jums rūpi: pažinti save, ugdyti asmeninį santykį su Dievu, kurti darnius santykius šeimoje, išbristi iš skyrybų arba artimo ligos skausmo – pagalbą ir bendražygius rasite SIELOVADOS CENTRE – „BENDRAKELEIVIAI“
Mob. 8 613 48869, El.p. sielovada@bendrakeleiviai.lt; www.bendrakeleiviai.lt .

Jei pasigedote palaikymo ir pagalbos esant šeimoje suaugusiam ar vaikui, turinčiam proto negalią, Jums pagelbės „TIKĖJIMAS IR ŠVIESA“.
Stovyklos, susitikimai, draugystė
Mob. 8 655 59252; El.p. tslietuva@gmail.com; www.ts.lcn.lt

Jei jus tebeslegia šeimos nario priklausomybės nuo alkoholio padariniai kviečiame į AL-ANON – tai alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija (susitikimai, konferencijos, stovyklos)
http://al-anon.izmaelis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=96

DALYVAUKITE REKOLEKCIJOSE IR STOVYKLOSE ŠEIMOMS

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba organizuoja šeimų stovyklą Pakutuvėnuose.
Tel. 8 445 55114, El.p. druskine@yahoo.com, www.pakuta.lt

Šv. Jono bendruomenė organizuoja šeimų dienas, šeimų stovyklas ir šeimų maldos grupeles.
www.joanitai.org/seimos.htm

Tiberiados bendruomenė organizuoja šeimų susitikimus, savaitgalius, rekolekcijas, stovyklas Baltriškėse. Tel. 8 385 43694, www.tiberiade.lt

Jei norite ugdyti bendrystės dvasią, matyti Jėzų kitame žmoguje, įsiliekite į FOKOLIARŲ gretas
Vasaros stovyklos, susitikimai, konferencijos, rekolekcijos.
Mob. 8 618 17570, 8 610 37182  El.p. lgrikiniene@gmail.com, arvydasgr@gmail.com
www.fokoliarai.lt .

PILIETIŠKAI  ŠEIMAI

Prisidėkite prie šeimai palankios aplinkos puoselėjimo: šeimai palankios politikos, žiniasklaidos, švietimo (šiuo metu vykdome keletą naujų iniciatyvų, todėl Jūsų balsas ir pagalba būtų labai reikalingi). NŠTA – NACIONALINĖ ŠEIMŲ IR TĖVŲ ASOCIACIJA Mob. 8 673 77345 El. paštas: info@mususeima.lt www.mususeima.lt, www.nsta.lt

Jei atsakingai žvelgiate į savo ir kitų vaikų ateitį, įsitraukite į KTA – KATALIKŲ TĖVŲ ASOCIACIJĄ. Susibūrę tapsime daug stipresni. Mob. 8 675 75372 El. paštas: audrafil@gmail.com

Jei norite pasiruošti tėvystei ar tobulinti santykius su vaikais:
Motinystės ir tėvystės mokykla „Sveika pradžia“
Mob. 8 676 00330 ; El.p. info@sveikapradzia.lt ; www.sveikapradzia.lt

Viskas apie žindymą
www.zindymas.lt

Prieraišiosios tėvystės centras
Mob. 8 688 30494
El.p. centras@attachmentparenting.lt
www.prieraisiojitevyste.lt

Šeimų universitetas
El.p. info@seimu.lt
www.seimu.lt

Tinklalapis šeimoms
www.seimoms.lt

Gyvybė, vaisingumo pažinimas, natūralus šeimos planavimas
www.gyvybe.lt
http://provita.vdu.lt