Lietuvių English

Kur kreiptis ir ką turėti su savimi?

Kur kreiptis?

Kreipkitės į savo parapijos kleboną arba jus tuoksiantį kunigą. Jis atsakys į visus jums rūpimus klausimus ir viską paaiškins.

Kada kreiptis?

Nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. į kunigą reikia kreiptis ne vėliau, kaip likus penkiems mėnesiams iki numatomos Santuokos sakramento dienos.

Kokius dokumentus reikia turėti?

Kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:

  1. Pasą.
  2. Krikšto liudijimą.
  3. Liudijimą, kad nesate susituokęs (-usi). Jis išduodamas parapijos, kurioje buvote krikštytas, bažnyčioje ir pažymi, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos, priėmę kunigystės šventimų ar davę vienuolinių įžadų.
  4. Jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.
  5. Sužadėtinių pasirengimo Santuokos sakramentui kursų baigimo pažymėjimą.

Kur priimti Sutvirtinimo sakramentą? 

Jei kuris nors nesate priėmę Sutvirtinimo sakramento, – kuo anksčiau kreipkitės į parapijos kleboną arba jus tuoksiantį kunigą, – jis jums viską paaiškins.

Ypatingi atvejai:

Jei bent vienas iš sužadėtinių yra našlys, užsienietis, sudaro ne pirmą santuoką, tuokiasi užsienyje ir kt. – kuo anksčiau kreipkitės į savo parapijos kleboną arba jus tuoksiantį kunigą.