Lietuvių English

Sužadėtiniams

Gerbiami sužadėtiniai, sveikiname jus, besirengiančius tuoktis Katalikų Bažnyčioje!

Katalikų Bažnyčioje santuoka yra sakramentas.

Žmones, kurie sukurti kaip vyras ir moteris, Santuokos sakramentas įgalina neatšaukiamai tapti vienu kūnu (plg. Mt 19, 6).

Bažnyčiai rūpi, kad sutuoktiniai pasiektų tikėjimo tikslą – savo išganymą.

Nedidelis indėlis į krikščioniškos šeimos gyvenimą iš Katalikų Bažnyčios pusės yra kursai sužadėtiniams.

Pasirengimo Santuokos sakramentui kursai vyksta visuose šeimos centruose.