Lietuvių English

Sužadėtiniams

Santuoka yra sakramentas. Žmones, kurie sukurti kaip vyras ir moteris, Santuokos sakramentas įgalina neatšaukiamai tapti vienu kūnu (plg. Mt 19, 6). Bažnyčiai rūpi, kad sutuoktiniai pasiektų tikėjimo tikslą – savo išganymą. Todėl „Bažnyčia kreipiasi į jaunus žmones, kurie rengiasi sudaryti santuoką ir kurti šeimą, kad atvertų jiems naujus horizontus, padėtų atskleisti didybę ir grožį to pašaukimo, kuris skirtas tarnauti meilei ir gyvybei“ (FC 1).

„Mūsų laikais, labiau negu kada nors anksčiau, būtina jaunuolius rengti santuokai ir šeimos gyvenimui. Kai kuriuose kraštuose dar yra šeimų, kurios pagal senus papročius pačios rūpinasi perduoti jaunuoliams šeimos ir santuokinio gyvenimo vertybes, auklėdamos ir nuosekliai supažindindamos su šiomis problemomis. Tačiau pasikeitimai, įvykę beveik visose dabartinėse visuomenėse, reikalauja, kad ne tik šeima, bet ir visuomenė, ir Bažnyčia taip pat rengtų jaunuolius prisiimti atsakomybę už jų pačių ateitį“ (FC 66).

Pasirengimas Santuokos sakramentui vyksta visuose šeimos centruose.