Lietuvių English

Kur išmokti NŠP?

Jei norite išmokti natūralaus šeimos planavimo ar pasikonsultuoti dėl jo, galite kreiptis lentelėje nurodytais kontaktais

ŠEIMOS CENTRAS ARBA MOKYTOJAS

ADRESAS

TELEFONO NUMERIS

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

Kaišiadorių vyskupijos ŠC

Birutės g. 9,   Kaišiadorys

8 346 52201

Širvintų dekanato ŠC

Vilniaus g. 106, Širvintos

8 615 73329

Rita Truskauskienė

Kaišiadorys

8 686 16066

ŠIAULIŲ VYSKUPIJA

Šiaulių dekanato ŠC,Janina Keserauskienė

Šiauliai

8 682 25220

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Kauno arkivyskupijos ŠC

Papilio g. 5,   Kaunas

8 37 207598, 8 611   29523

Kėdainių dekanato ŠC,gyd. Rimvydas ir Kornelija   Juodžiai

Radvilų g. 10,   Kėdainiai

8 347 60962

Jonavos dekanato ŠC,gyd. Zita Laurinaitienė

Vilniaus g. 11,   Jonava

8 613 88481

Raseinių dekanato ŠC,Jolanta BudzinauskienėVirginija LembutienėIrena Dambrauskaitė

Kosmonautų g. 6,   Raseiniai

8 615 61344

8 616 12507

8 623 52013

Jurbarko dekanato ŠC,Irma

Jurbarkas, Valančiaus g. 1,

844745772, 861147028

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Panevėžio vyskupijos ŠC,Jūratė, JolantaDaivaVilmantas ir Rasa

 

Marijonų g. 24,   Panevėžys

8 45 507791, 8684   84402, pvscentras@gmail.com

8 61066952, daivavasil@gmail.com

8 662 11477, vilmantas@oriseima.lt

8 655 29553,  rasa@oriseima.lt

Biržų dekanato ŠC,Laura

8616 02113,  laura.narvidaite@gmail.com

Anykščių dekanato ŠC,Audrilė, Jūratė

Vilniaus g. 13,   Anykščiai

8 650 43584, audrileau@yahoo.com, stankaitiene.jurate@gmail.com

Kupiškio dekanato ŠC,Dovilė

Gedimino g. 1,   Kupiškis

8 618 17040, sckupiskis@gmail.com

Utenos dekanato ŠC, Ausma, Skaistė

Vytauto a. 4, Utena

867809406,ausma.rasteniene@gmail.com,
8616 78950, dskaiste@gmail.com

Pasvalio dekanato ŠC, Gražina

Vytauto Didžiojo a.   4,Pasvalys

8685 21369, g.griaudze@gmail.com

Rokiškio dekanato ŠC, Dalia

Nepriklausomybės a.   1a, Rokiškis

8616 05695, dspundzeviciene@yahoo.com

TELŠIŲ VYSKUPIJA

Klaipėdos miesto ŠC,Vilija Markauskienė

Tilžės g. 26,   Klaipėda

8 611 18803

Telšių dekanato ŠC,Jadvyga   Lekavičienė 

Ge­di­mi­no g. 17,   Telšiai,

8679 88353, telsiuseimoscentras@gmail.com

Gargždų dekanato ŠC,Adelija   Radžienė

Že­mai­tės g. 20,   Gargž­dai, Klai­pė­dos r.

8686 30 736,
gargzduseimoscentras@gmail.com   

Mažeikių dekanato ŠC Silva Jašmontienė  Virga   Vasiliauskienė

Naf­ti­nin­kų g.   13, Mažei­kiai

8679 88352,
mazeikiuseimoscentras@gmail.com

Šilutės dekanato ŠC,Nora   Arlauskienė

Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios   g. 1, Ši­lu­tė

8650 23 997,
silutesseimoscentras@gmail.com

Tauragės dekanato ŠC, Dalia Bartulienė

Sto­ties g. 1, Tau­ra­gė

8614 77 569,
tauragesseimoscentras@gmail.com

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

Vilkaviškio vyskupijos ŠC

Bendoriaus g. 3,   Marijampolė

8 343 53552

Vilkaviškio dekanato ŠC

Vytauto g. 83,   Vilkaviškis

8 685 69141

Alytaus dekanato ŠC

Savanorių g. 8,   Alytus

8 315 52334

Lazdijų dekanato ŠC

Dainavos g. 4,   Lazdijai

8 318 51355

Marijampolės dekanato ŠC

Bendoriaus g. 3,   Marijampolė

8 68462627, 8   60674481

Prienų dekanato ŠC

Kęstučio g. 16,   Prienai

8 618 35774

Šakių dekanato ŠC

Bažnyčios g. 5,   Šakiai

8613 87513

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

Vilniaus arkivyskupijos ŠC

Aušros vartų g. 12,   Vilnius

8 5 2644883