Lietuvių English

J. Kentenicho Šeimos pedagogikos akademija

„Dažnai mąstau apie Kanos vestuves. Pirmasis vynas labai saldus – tai įsimylėjimas.
Bet jis neišlieka iki galo. Tikroji meilė, antrasis vynas – yra daug skanesnis nei pirmasis.
Tačiau nepaprastai svarbu, kad Aš ir Tu nebūtume vieni,  bet kurtume bendrystę su kitais, kad šeimos palaikytų viena kitą. Tik dalyvaujant bendruomenei, draugams, bažnyčiai, tikėjimui, pačiam Dievui, vynas subręs ir išliks amžinai. To jums ir linkiu!“

Benediktas XVI

Geroji Naujiena yra skirta šeimoms, o pati krikščioniška šeima yra Geroji Naujiena pasauliui.
Jonas Paulius II

J. KENTENICHO
ŠEIMOS PEDAGOGIKOS
AKADEMIJA

Šeimos pedagogikos akademija remiasi katalikų bažnyčios kunigo tėvo Jozefo Kentenicho –
didžio ugdytojo ir dvasinio vadovo – mokymu.

Norėdami paklausyti pranešimo Jums svarbia tema, galite pasikviesti šeimų palydėtojų porą į savo namus ir surengti Namų pokalbį. Arba galite dalyvauti kitų porų rengiamuose Namų pokalbiuose, palydėtojų poras pasikviesti į savo parapijos ar bendruomenės rengiamas šeimų stovyklas, savaitgalius ir rekolekcijas. Visais šiais klausimais prašome kreiptis į Ramūną Aušrotą, tel. 8 612 86 005,  el. paštas zemesdruska@gmail.com.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Dešimt lietuvių porų 2010-2012 m. J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademijoje austrų porų lydimos mokėsi kalbėtis ir klausytis, kurti meile ir geranoriškumu pagrįstus santykius, auklėti vaikus, ieškojo bendro savo šeimos tikslo, augo tarpusavio meilėje.
Siekdamos kurti Lietuvoje naują santykių kultūrą, šios poros paruošė pranešimus aktualiomis poros ir šeimos bendro gyvenimo temomis. Jos trokšta dalintis su Jumis tuo, ką
atrado, patyrė ir išmoko per dvejus studijų akademijoje metus.

Kaip mes tai darome?
Rengiame Namų pokalbius, į kuriuos kviečiame sutuoktinių poras, norinčias
drauge augti santuokoje ir puoselėti tarpusavio ryšius.
Kaip vyksta Namų pokalbis?
Šeimininkai į savo namus pasikviečia dvi-tris draugų, pažįstamų, kaimynų poras ir
vieną palydinčiąją porą, kuri pristato savo pranešimą.
Įprasta susitikimo eiga:
• šeimų palydėtojų pranešimas (apie 40 min.);
• pasidalinimas poroje – kas pranešime mums buvo svarbu, kokios mūsų
patirtys (apie 30 min.);
• pasidalinimas mintimis grupėje, klausimai šeimų palydėtojams;
• šeimininkų paruoštos kuklios vaišės arba tiesiog agapė.

Daugiau informacijos Nerijus Kukuraitis tel. 8606 05373, el. paštas: nkukuraitis@gmail.com arba Ramūnas Aušrotas tel. 861286005, el.paštas: zemesdruska@gmail.com.

***

Skirmantė ir Nerijus Kukuraičiai: Gera būti kartu: kelionė vienas kito link
Apie buvimo kartu džiaugsmą ir apie tai, kaip to pasiekti.

Ieva ir Tadas Aleksandravičiai: Pasitikėti Dievu ir vienas kitu
Sutuoktinis – Dievo dovana mums. Dievas kviečia mus auginti savo meilę ir tapti vienu.

Elena ir Kęstutis Čypai: Myliu tave savo siela ir kūnu  Apie dvasinės ir kūniškosios bendrystės harmoniją tarp sutuoktinių.

Aiva ir Marius Dirgėlos: Santuoka – Dievo dovana: atrasti ją iš naujo
Kad būtume laimingi, Dievas mums davė būtent šį sutuoktinį. Dovanodami save
vienas kitam, vis iš naujo atrandame savo santuoką.

Jurgita ir Kipras Šimulynai: Pradžioje buvo pokalbis
Asmeninis poros pokalbis – kodėl jo reikia, apie ką ir kaip kalbamės. Mokomės
ne tik kalbėti, bet ir išgirsti.

Dalia ir Leonas Gudjoniai: Nebijokite svajoti ir drąsiai ženkite žingsnį
Mes greit pamirštame tas svajones, kurios išsipildo. Kokios svajonės sieja sutuoktinius
ir ką mes pamirštame santuokos kelyje?

Indrė ir Ramūnas Aušrotai: Klausausi, tad paklūstu
Apie klusnumą santuokoje kaip sakymą „Taip“ santykiui, santuokinės meilės
raišką ir santuokinės vienybės ženklą.

Irma Savickaitė ir Gediminas Buitkus: Taip, Dieve
Kartais santuokoje nėra lengva atleisti savo antrajai pusei, sau… Kaip Dievas
padeda šiose situacijose, ar išgirstame..?

Ramunė ir Arūnas Maziukai: Atleisti ir pradėti iš naujo
Mes pykstamės ir vėl atleidžiame. Ar tai mus žlugdo, ar stiprina? Kaip ir kada mes
atleidžiame vienas kitam, gyvendami santuokoje.

Snieguolė ir Gintautas Gabaliai: Išlikti kartu, gyvenant atskirai
Kaip išsaugoti šeimą, sutuoktiniui ilgą laiką dirbant užsienio šalyse.

Ieva ir Tadas Aleksandravičiai: Globa ir saugumas šeimoje

Jurgita ir Kipras Šimulynai:  Vyras ir moteris: tarpplanetinė komunikacija

Indrė ir Ramūnas Aušrotai:  Mes įtikėjome meile I dalis

Skirmantė ir Nerijus Kukuraičiai: Sutuoktinių pašaukimas: bendro kelio paieška