Lietuvių English

Sutuoktiniams

„Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Jėzus iškėlė į sakramento garbę“ (CIC, can.1055, §1) Santuoka yra viena ir neišardoma. „Santuokinį ryšį įtvirtino pats Dievas, tad sudaryta ir atbaigta pakrikštytųjų santuoka niekada negali būti panaikinta“. (KBK 1640)

Meilė trokšta būti amžina, nepakeičiama, ištikima. „Ta glaudi jungtis, kaip abipusis dviejų asmenų atsidavimas ir kaip palaima vaikams, reikalauja visiškos vedusiųjų ištikimybės ir nesuardomos jų vienybės“ (GS 48, §1)

Pagrindinis santuokos uždavinys – tarnauti gyvybei. Sutuoktiniai, kuriems Dievas nedavė turėti vaikų, taip pat gali savo santuoką išgyventi prasmingai tarnaudami ir mylėdami aplinkinius.

Kitas santuokos uždavinys – ugdyti tarpusavio bendrystę ir meilę. Kad ugdytume meilę ir bendrystę, turime skirti vienas kitam dėmesį ir laiką. Šeimos centrų programos sutuoktiniams kaip tik yra skirtos bendrystei ir meilei ugdyti. Dalyvaukite jose.