Lietuvių English

konferencija „Tikėjimas ir kasdienybė“

 

 

Šeimos centrų konferencija „Tikėjimas ir kasdienybė“
Kovo 17 d. Trakuose vyko kasmetinė šeimos centrų konferencija „Tikėjimas ir kasdienybė“. Ją
atidarydamas ir sveikinimo žodį tardamas kardinolas A. J. Bačkis pasidžiaugė, kad pasirinkta
tema labai aktuali gyvenant šeimoje, nes pagrindinis kovos laukas šiandien būtent yra šeima. Po
to konferenciją sveikino LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas A. Poniškaitis ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, kuris užsiminė apie šeimos politiką ir
trumpai apžvelgė Vyriausybės žingsnius šeimos politikos srityje, dalijosi asmenine šeimos tėvo
patirtimi.
Domininkonas kun. B. Verbickas OP kupiname optimizmo pranešime „Šiuolaikiniai tradicinės
šeimos pokyčiai: nuosmukis ar proga atsiskleisti tikrajai Santuokos sakramento prigimčiai?“
kvietė pažvelgti į tradicinės šeimos modelio pokyčius ne tik kritišku, bet ir pozityviu žvilgsniu –
kaip galimybę atskleisti tikrąją santuokos prigimtį. Tikrai, laikai tradicinei šeimai nepalankūs, bet
kaip tik tai skatina mus išgyventi visapusiškiau Santuokos sakramentą. Po kavos pertraukėlės
kunigas dr. G. Jankūnas su pakankama humoro doze kalbėjo apie įtampą, lydinčią tikėjimo praktiką
šeimoje, ir ragino priimti ją kaip neatsiejamą gyvenimo dėmenį. Prieštaravimai visada kelia įtampą,
todėl tenka gyventi su įtampa, arba visai negyventi…
Po pietų konferencija tęsta Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Ten teminėse darbo grupėse
pranešimus skaitė V. Vitkauskienė, N. Liobikienė, kunigas K. Dvareckas, A. Svirbutas, D.
Kučinskas, A. Petronis, D. Chmieliauskas, I. Vosaitytė bei L. ir M. Aleknos.
V. Vitkauskienė kalbėjo apie Pasaulio šeimų susitikimą, vyksiantį rugpjūčio 21–28 d. Dubline.
Pasidalijo įžvalgomis apie pasirengimą šiam susitikimui iš Dubline vykusios konferencijos,
pristatė katechezes šeimai ir supažindino su dviem variantais organizuojamos kelionės į šį šeimų
susitikimą. N. Liobikienė dalijosi įžvalgomis, kaip derinti tikėjimo ir kasdienybės temas dirbant su šeimų
grupėmis. Kunigas Kęstutis Dvareckas kalbėjo tema „Santykiai su svarbiais žmonėmis (šeimos
nariais, draugais, giminaičiais), kuriuos laikau nusidėjėliais. Barti ar draugauti?“ Prelegentas
pabrėžė, kad žmogų brandina krizės. Dirbant, bendraujant su priklausomais žmonėmis (ir ne tik)
labai svarbu, kad atitiktų tai, ką darai ir ką kalbi; būtina laikytis žodžio. Svarbiausia
bendravime – lygiavertiškumas. Jėzus daug mažiau moralizavo negu mes, Jo sekėjai. Kartais
darai „iš meilės“ daug dalykų, bet tampi budeliu…
Grupę „NŠP – entuziazmo ir/ar sunkumų šaltinis“ vedė D. Chmieliauskas, I. Vosaitytė bei L. ir
M. Aleknos. Nors tema praktikuojantiems katalikams turėtų būti aktuali, klausytojų skaičius vos
dukart viršijo vedėjų skaičių. A. Svirbutas kalbėjo apie sužadėtinių rengimą santuokai – žinios,
nuostatos ir santykis. Kokį vaidmenį atlieka sužadėtinių rengėjas? Pranešime „Aš nedarau gėrio,
kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu“ (Rom 7, 19) D. Kučinskas gilinosi į žmogaus
„neįgalumą“ kurti gėrį, kurio trokšta. A. Petronio pranešimo „Atsukti kitą žandą? Meilė kitam ir
meilė sau ?“ pasiklausyti atėję konferencijos dalyviai vos tilpo jiems skirtoje klasėje.
Konferencijos metu veikė vaikų tarnyba. Vaikams buvo numatyti kultūriniai-edukaciniai
užsiėmimai. Mažieji Trakų krašto kultūros ir amatų centre sužinojo apie piemenėlių gyvenimą,
darbus, papročius, žaidė žaidimus, kiekvienas pasigamino ruginių sausainių. Vyresnieji Trakų
salos pilies gynybinėje vartų bokšto pastogėje susipažino su XII–XV a. Lietuvos bei Vakarų
Europos karių šarvais, ginkluote.

Po darbo grupėse Trakų bazilikoje konferencijos dalyviai susirinko į šv. Mišias, kurias aukojo
Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, vysk. A. Poniškaitis bei vietiniai ir į svečius atvykę kunigai.
Pamokslą sakydamas Vilniaus arkivyskupas G. Grušas pasidžiaugė, kad jubiliejiniais Dievo Motinos
paveikslo vainikavimo metais konferencija organizuota būtent Trakuose. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus
katedros choras. Mišių pabaigoje pagiedotas IX Pasaulio šeimų susitikimo Dubline himnas.
Po šv. Mišių konferencijos dalyviai agapėje vaišinosi Trakų kibinais, džiaugėsi bendryste.
-dl-

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>