Lietuvių English

Straipsniai

GERIAU NERASI… (B. Obelenienė, A. Narbekovas)

Mes esame žmonės, egzistuojantys šiame pasaulyje dvejopu būdu – vyriškai arba moteriškai. Moteriškumas ir vyriškumas, įrašytas pačioje mūsų sąrangoje bei dovanotas mums kaip neįkainojama galimybė, kiekviename iš mūsų skleidžiasi skirtingai nuo pat pradžių, kai dar motinos įsčiose pradėjome savo gyvenimo kelionę būdami vienos ląstelės embrionais. Lytiškumas duotas mums kaip galimybė praturtinti vienas kitą savomis dovanomis, kurias mums teikia mūsų lyties skirtingumas. Moteris ir vyras skirtingai suvokia save ir pasaulį, skirtingai pažįsta ir skirtingai išreiškia. Vyras ir moteris yra viena Dieviškoji žmogaus idėja dvejuose skirtinguose asmenyse…

Žmogaus jausmų pasaulis (pagal Józef Augustyn SJ)

Atsiversti, mūsų supratimu, dažniausiai reiškia pakeisti mąstymo ir tikrovės suvokimo būdą. Tačiau toks vidinio pasikeitimo vertinimas yra vienpusiškas ir paviršutiniškas. Jei žmogaus atsivertimas ribotųsi tik protu, jis galėtų įvykti labai greitai. Pavyzdžiui, savimi ir savo nuomone abejojantis žmogus, sutikęs ryžtingą asmenybę, gali lengvai perimti jos pažiūras. Tačiau po tam tikro laiko, praėjus pirmam įspūdžiui, toks žmogus gali iš naujo keisti savo įsitikinimus, ankstesniuosius laikydamas nepakankamais ar net klaidingais.

JANET_E.SMITH

Beždžionės ir kontracepcija

Lionel Tiger, antropologas, kuris, tyrinėdamas gyvūnų elgseną, bando pagrįsti žmogaus elgesį, savo knygoje aprašė įdomų mokslinį darbą. Jis bendradarbiavo su kitu antropologu Robin Fox iš Rutgerso (Rutgers), kuris 1960 m. pastebėjęs, jog kontracepcija vis labiau ir labiau populiarėja, iškėlė hipotezę, kad tai turės radikalios įtakos vyrų ir moterų santykiams.