Lietuvių English

Straipsniai

Septyni gailestingumo darbai sielai santuokoje

Gailestingumo jubiliejus

SEPTYNI GAILESTINGUMO DARBAI SIELAI SANTUOKOJE

1. Abejojančiam patarti. 

Abejonė tai ženklas, kad esame gyvi – jaučiantys, lankstūs žmonės. Būtų tikrai blogiau, jei niekada neabejotume. Abejonių mums kyla dažnai, dažnai nežinome, ką pasirinkti. Tad ką daryti? Svarbiausia, nevyti abejonės šalin, bet rasti laiko jai aptarti – iš ko renkuosi (renkamės), pasidalyti su kitu žinoma informacija, motyvais, kodėl labiau norisi vieno nei kito dalyko. O jei pasirinkus, apsisprendus abejonė nepasitraukia? Tada labai gerai atrasti išmintingą žmogų – kunigą ar vienuolę, tetą ar kaimyną, kuris jus myli ir nėra šališkas, kuris gal tik patylės ir išklausys – ir jums taps aišku, kur teisingas kelias. Dažnai mes kelią žinome ir abejojame ne dėl to, kuriuo keliu pasukti, o kaip tuo teisingu keliu eiti, kaip jame išbūti.

2. Nemokantį pamokyti. 

Kas mums savaime aišku, kitam gali būti neįsivaizduojama – kaip kelionė į mėnulį. Gali būti, kad skirtingose situacijose vienas sutuoktinis dalyką ar reikalą geriau supranta negu kitas. Kartais kitam gali reikėti pagalbos – informacijos, pamokymo. O kartais tiesiog vienas mažiau pasitiki savimi nei kitas, – tada labiau nei pamokymo reikia padrąsinimo. Nereikėtų mylimajam (-ajai) sakyti: „duokš, pamokysiu…“ arba „nagi, kaip tu gali nesuprasti, kaip tau neišeina, (matyt, nenori…)“, „kaip tu to nežinai?“ Prieš mokydami savo artimą pirmiausia paprašykime Šventosios Dvasios išminties, kad suprastume, kaip ir ko mokyti. Prisiminkime, kad mes visi ko nors nemokame, o paprašyti pagalbos ir išmokti reikia ir nuolankumo, ir kantrybės, ir drąsos, ir užsispyrimo.

3. Pikta darantį sudrausti.

Taip, taip – tai galioja ir santuokoje. Kas tas piktas santuokoje? Keikimasis, šaipymasis vienas iš kito, tyčiojimasis, ignoravimas, dažnas ar gausus alkoholio vartojimas, grubus elgesys, pažadų netesėjimas, melavimas, mušimas ir t. t. Jei jūsų sutuoktinis elgiasi nederamai, labai svarbu sustoti ir pagalvoti, kaip ir kada su juo pasikalbėti apie jo elgesio problemas. Svarbu pasidalyti savo mintimis ir jausmais, bet nekaltinti ir nežeminti: „koks tu erodas!“ ar „kokia tu šlykštynė.“ Svarbiausia pasidalyti, kodėl jums toks elgesys nepriimtinas. Paaiškinti, kur yra jūsų riba, t. y., kokio elgesio jūs netoleruosite, ir ką jūs darysite, jei jis ar ji peržengs šitą ribą. Jei antroji pusė ignoruoja ar agresyviai reaguoja į jūsų mintis, tikrai reikia konsultuotis su specialistu – psichologu, socialiniu darbuotoju ar kunigu, kuris išmano šeimos santykius. Svarbiausia atrasti būdą, kaip apsaugoti save, ir nenuolaidžiauti pikta darančiai antrajai pusei – tada jūsų mylimajam teks mokytis kitokio elgesio. Paprastai šiame kelyje reikia palaikymo abiem, ieškokite jo. Melskitės už save, už pikta darantį, prašykite, reikalaukite, maldaukite Dievo pagalbos ir išminties.

 4. Nuliūdusį paguosti.

Kiekvienam kartais prisireikia paguodos, kiekvienas ją savaip supranta ir priima. Labai svarbu žinoti, koks mano elgesys būtų geriausia parama nuliūdusiam. Vienas norės išsikalbėti, kitas – išsiverkti, o trečias – prasiblaškyti, užsimiršti. Ar tikrai žinome, kas geriausiai tiktų mano mylimajam (-ajai)? Geriausias būdas sužinoti – tai atvirai to paklausti. Jei artimo liūdesys jums nepakeliamas, iš karto tą liūdesį, kuris ir Jumyse pradeda kauptis, atiduokite Dievui. Jei jūsų artimas serga depresija ar manipuliuoja liūdesiu, būtinai ieškokite sau pagalbos – kunigo ar (ir) psichologo. Pasitardami pajėgsite sukurti jums tinkantį bendravimo ir paguodos būdą.

5. Įžeidimus atleisti.

Evangelijoje sakoma, kad atleisti reikia 77 kartus. Tai yra visada… Ir apaštalas Paulius ragina: „Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės.“ (Ef 4, 26) Santuokoje nuolat daugiau ar mažiau įžeidžiame vienas kitą, įsižeidžiame. Didesni sunkumai iškyla, kai sutuoktiniai peržengia pagarbos vienas kitam ribas, kai antra pusė nenori keistis, nemato problemų savo elgesyje. Ar nuolat ir greit atleidžiant įžeidimus įžeidinėjantis asmuo neįsismarkaus dar labiau? Svarbiausia atvėsus emocijoms konstruktyviai pasikalbėti su sutuoktiniu. Raskite laiko tokiam savaitiniam neskubiam valandos pokalbiui. Prašykite Dievo, kad jūsų kalbėjimasis su sutuoktiniu būtų meilės gestas, o ne „atsilyginimas“ už įžeidimą, ieškojimas nusikaltusiojo ar savęs išteisinimas… Svarbu ne priekaištauti dėl netinkamo elgesio, o vienam su kitu dalytis savo vidiniu pasauliu. Ramiai vienumoje, o paskui ir abu patyrinėkite, kodėl įžeidėte vienas kitą. Labai padės išpažintis – paskatins pamatyti ir savo dalį, kurią mes įnešėme į tą situaciją. Raskite laiko savaitgaliais „poros valandai“, kurioje be išorinių trukdžių pasidalytumėte savaitės išgyvenimais, jausmais, kitos savaitės planais. Jei bent metus taip poroje kalbėsitės – tikrai būsite nustebinti.

6. Nuoskaudas nukęsti. 

Nė vienam gyvenime nepavyksta išvengti nuoskaudų. Nuoskauda atsiranda, jei nepavyksta atleisti, ir aš apsisprendžiu neatleisti: tada ima augti pasipiktinimas, renkami įrodymai, koks jis ar ji nevykęs, imamas kurti keršto planas. Kitas, deja, negali išpildyti visų (net ir sutuoktinio) lūkesčių. Tad svarbiausia ne puoselėti tas nuoskaudas, o pasistengti suprasti savo antrą pusę – kodėl jis (ji) taip elgiasi. Prisiminti, kad ir aš ne visada puikiai elgiuosi. Toks supratimas suminkština širdį. Visas nuoskaudas išklokite Dievui, atiduokite Jam ir savo negalėjimą ar nenorą atleisti, prašykite Jo pagalbos – Jis šioje srityje profesionalas! Nueikite išpažinties. Dievo malonės padedami geriau suprasite situaciją ir kuo prisidėjote prie nuoskaudos. Papasakokite savo nuoskaudą, išklausykite savo mylimąją/mylimąjį (gali būti, kad jis net nesuvokia, kaip labai jus įžeidė), abu ieškokite kitokio elgesio galimybių.

7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Mes dažnai galvojame apie brangius žmones. Gal dažnai ir meldžiamės. Jei ne, tai pabandykime. Nebūtinai reikia ilgos maldos, kuriai paprastai yra sunku prisiruošti. Užteks atodūsio: Dieve, pavedu Tau savo vyrą, ant kurio vakar baisiai supykau… keisk jį, keisk mane, – suderink mus pagal save… Arba: „Dieve, leisk man mylėti savo antrą pusę, kaip Tu myli“ ir t. t. Galime melstis kur nors eidami, važiuodami, prieš užmigdami, tik nubudę – bet kada – atodūsis Dievui už gyvus ir mirusius artimuosius – ir štai – gailestingumo darbas. Turime mums brangių mirusiųjų – melskimės už juos, – tai praktiškiausia meilės jiems išraiška. Mes iš tiesų neįsivaizduojame maldos vertės… Malda peržengia visas ribas, nesusipratimus, nuoskaudas, malda kuria gyvenimą. Tad pirmyn kurti gyvenimo kartu su Dievu!

Parengė Lietuvos šeimos centras

 

 

Renginiai Gyvybės dienos proga

life

Gyvybės dieną 1991 metais pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija ir ji minima kasmet paskutinį balandžio sekmadienį. Šventė išpopuliarėjo Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam 1995 m. paraginus ją aktyviau švęsti.

1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose – paskutinį balandžio mėnesio sekmadienį. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos paskaitos, konferencijos.

Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei; atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas.

RENGINIAI GYVYBĖS DIENOS PROGA VYSKUPIJOSE:

Kaišiadorių vyskupijoje:

Balandžio 22d. adoracija Kaišiadorių Katedros Gailestingumo koplyčioje

Balandžio 24 d. sekmadienį. 10 val. Šv. Mišios Kaišiadorių Katedroje.

Balandžio 24 d. 11 val. po Mišių, Želvos parapijos namuose bus atidaroma fotoparoda ,,Želvos krašto šeimos senose fotografijose“: vyks nuotraukų pristatymas, aptarimas akcentuojant šeimą kaip didžiausią vertybę ir vaikų auginimą kaip šventą kiekvienos šeimos pareigą.

Balandžio 24 d.   šventos Mišios: Molėtuose (suma), Stirniuose ir Videniškiuose. Tikintieji bus kviečiami (kiekvienoje bažnyčioje bus ŠC savanorių šeima) pasiimti informacinius  lankstinukus ir prisiimti misiją juos perduoti kaip žinią kitam žmogui.

Balandžio 24 d. Vievyje Gyvybės diena bus paminėta Šv. Mišių metu. Dėkosime Dievui už neįkainojamą gyvybės ir gyvenimo dovaną, už buvimą Dievo bendradarbiais Jo pasaulio kūrimo darbe, už vaisingumo dovaną, už kiekvieną pradėtą kūdikį, kad jam būtų leista džiaugtis gyvenimu. Melsimės už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, kad Viešpats teiktų joms dvasinės stiprybės ir neprarastų vilties susilaukti vaikų. Melsimės už paliktus ir šeimos neturinčius vaikus, kad Dievas per mus juos apglėbtų savo tėviška ir motiniška meile, kurios jie yra netekę.

Taip pat gyvybės diena bus minima dekanatuose ir parapijose 24 d. šv. Mišių metu.

Kauno arkivyskupijoje:

PS


 

20160424_Raseiniu-dekanato_Seimu-svente

 

 Panevėžio vyskupijoje:

Balandžio 24 d. 10.30 val. Šv. Mišios Panevėžio šv. ap. Petro ir Povilo parapija paminint Gyvybės dieną.  Po Šv. Mišių paminėjimas prie paminklo Negimusiam kūdikiui. (Organizuoja parapijos šeimų grupė)

Balandžio 24 d. 10.30 val. Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros parapijoje  paminint Gyvybės dieną.

Balandžio 24 d. 11 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje
Šv. Mišios paminint Gyvybės dieną.

Balandžio 24 d. 11.30 val. Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje Šv. Mišios paminint Gyvybės dieną.

zarasai

 

Telšių vyskupijoje:

Balandžio 24 d. (sekmadienį)  po Sumos šv. Mišių Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus paminėta Gyvybės diena, ta proga bus pasodinti keletas medelių  (tai padarys jaunos šeimos).

Balandžio 21 d. Gyvybės dienos minėjimas:

18.00 val. – Šv. Mišios. Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje

18.30 val. – Pamąstymai ir pabendravimas su parapijos  bendruomene bei sužadėtiniais apie Gyvybės stebuklą ir jos išsaugojimą. (ved. ŠC savanorė – psichologė Diana Lučinskienė).

Klaipėdos miesto šeimos centras, minint Gyvybės dieną, organizuoja sutuoktinių poroms seminarus, skirtus tarpusavio santykių stiprinimui. Seminarai bus vykdomi balandžio 22-23 dienomis Priekulės  kultūros centre, Turgaus g. 4. Pradžia  (22 d.) 19 val. (būtina išankstinė registracija tel.: +370 614 21451) ir Klaipėdos miesto šeimos centre (Tilžės g. 26) 29-30 dienomis. Pradžia (29 d.) 18 val. (būtina išankstinė registracija tel.: +370 679 88315).

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje balandžio 24 d. 10 val. bus aukojamos šv. Mišios.

2016-04-24_vaiku-svente_klaipedoje

 

Šiaulių vyskupijos bažnyčiose balandžio 24 d.  bus meldžiamasi už gyvybę.

Vilkaviškio  vyskupijoje:

Pasaulinės gyvybės dienos

 

 gyvybes_diena_04_24

Piligriminio žygio plakatas

Projektas „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“

Projektas „Sužadėtinių rengimas santuokai, šeiminių ir tėvystės gebėjimų ugdymas – kelias į savarankišką ir gyvybingą šeimą“ baigėsi. Daugumoje jis vyko taip, kaip buvo suplanuota. Dėkojame už galimybę vykdyti projektus, susijusius su sužadėtinių, sutuoktinių ir tėvų ugdymu, nes šeima yra ir visada bus mūsų ir bet kurios visuomenės pamatas.

HiRes

Kas yra liudijimas ir kaip liudyti?

Indrė ir Ramūnas Aušrotai dalijasi savo įžvalgomis. Dabar bažnyčioje ypač yra pabrėžiama liudijimo, kaip naujosios evangelizacijos priemonės, svarba. Kvietimas liudyti skamba iš vyskupų, kunigų ir aktyvių pasauliečių lūpų…

Negimusio kūdikio diena

1955 m. lapkričio 23 d. Lietuvoje buvo įteisinti abortai, ir iki šiol tūkstančiai šeimų yra paliestos kūdikio netekties skausmo. Kaip ir kiekvienais metais, Šeimos centrai visoje Lietuvoje kviečia įsitraukti į Negimusio kūdikio dienos minėjimą parapijose ir malda bei konkrečia pagalba prisidėti prie gyvybės kultūros puoselėjimo, kūdikio netektį išgyvenančių arba dėl nėštumo abejojančių šeimų, moterų palaikymo.
Šiais metais apie negimusio kūdikio netekties skausmą ir Bažnyčios poziciją nutarėme pasikalbėti su Kauno Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Vytauto) bažnyčios rektorium lic. kun. K. Rugevičium…

copy-cropped-logo1.png

D. Lukėnienė. Apie meilę ir įsimylėjimą

Kartais gauname klausimą, ką turėtų daryti tikintis žmogus, jei gyvena bažnytinėje santuokoje, tačiau praeina meilė ir santykiai šeimoje tampa konfliktiški – ar pagal Bažnyčios mokymą žmogus turi ir toliau nešti tą kryžių ir gyventi šeimoje be meilės? Ką daryti, jei įsimyli kitą žmogų, kaip elgtis šeimoje?…

O vis dėlto verta tuoktis.. (N. Liobikienė)

Dažnai girdima nuomonė, kad šiais laikais neverta tuoktis. Ši nuostata paplitusi ne tik tarp jaunų, bet ir vidutinio amžiaus žmonių. Sakoma, kad gyvenimas kartu nesusituokus naudingas, nes sumažina skyrybų tikimybę; yra tikros meilės išraiška, nes mylintiems vienas kitą nereikia įvairių popierių ir ritualų; yra pasitikėjimo vienas kitu išbandymas ir laisvės raiška…

GERIAU NERASI… (B. Obelenienė, A. Narbekovas)

Mes esame žmonės, egzistuojantys šiame pasaulyje dvejopu būdu – vyriškai arba moteriškai. Moteriškumas ir vyriškumas, įrašytas pačioje mūsų sąrangoje bei dovanotas mums kaip neįkainojama galimybė, kiekviename iš mūsų skleidžiasi skirtingai nuo pat pradžių, kai dar motinos įsčiose pradėjome savo gyvenimo kelionę būdami vienos ląstelės embrionais. Lytiškumas duotas mums kaip galimybė praturtinti vienas kitą savomis dovanomis, kurias mums teikia mūsų lyties skirtingumas. Moteris ir vyras skirtingai suvokia save ir pasaulį, skirtingai pažįsta ir skirtingai išreiškia. Vyras ir moteris yra viena Dieviškoji žmogaus idėja dvejuose skirtinguose asmenyse…

Žmogaus jausmų pasaulis (pagal Józef Augustyn SJ)

Atsiversti, mūsų supratimu, dažniausiai reiškia pakeisti mąstymo ir tikrovės suvokimo būdą. Tačiau toks vidinio pasikeitimo vertinimas yra vienpusiškas ir paviršutiniškas. Jei žmogaus atsivertimas ribotųsi tik protu, jis galėtų įvykti labai greitai. Pavyzdžiui, savimi ir savo nuomone abejojantis žmogus, sutikęs ryžtingą asmenybę, gali lengvai perimti jos pažiūras. Tačiau po tam tikro laiko, praėjus pirmam įspūdžiui, toks žmogus gali iš naujo keisti savo įsitikinimus, ankstesniuosius laikydamas nepakankamais ar net klaidingais.

JANET_E.SMITH

Beždžionės ir kontracepcija

Lionel Tiger, antropologas, kuris, tyrinėdamas gyvūnų elgseną, bando pagrįsti žmogaus elgesį, savo knygoje aprašė įdomų mokslinį darbą. Jis bendradarbiavo su kitu antropologu Robin Fox iš Rutgerso (Rutgers), kuris 1960 m. pastebėjęs, jog kontracepcija vis labiau ir labiau populiarėja, iškėlė hipotezę, kad tai turės radikalios įtakos vyrų ir moterų santykiams.