Lietuvių English

Šeimos centrų tinklas Lietuvoje


VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
Tel. 8 5 2644883; faks. 8 5 2121372
El. paštas info@vasc.lt
www.vasc.lt

PAL. J. MATULAIČIO PARAPIJA
Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 5 2461772
Mob. 861617473
El. paštas matulaitis.seimos@takas.lt
www.matulaitis.org

ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO PARAPIJA
Kalvarijų g. 327, Vilnius
Tel. 8 5 2697469

ŠV. DVASIOS PARAPIJA
Domininkonų g. 8, Vilnius
Tel. 8 5 2617923
El. paštas pol.cent.kat@wp.pl

DRUSKININKŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus a. 1, Druskininkai
Mob. 8 650 98583
El.paštas dainieneb@one.lt

IGNALINOS KOLPINGO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios a. 4
Mob. 8 610 60485
El. paštas deniun@one.lt

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Papilio g. 5, Kaunas
Tel. 8 37 207598, faks. 8 37 323340, mob. 8 611 29523
El. paštas seimos.c@kn.lcn.lt, laukimas@lcn.lt
www.kaunoarkivyskupija.lt/kasc/

KAUNO I DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 29, Kaunas
Tel. 8 37 207598; 8 37 215176
El. paštas raimonda_pundziute@yahoo.com

KAUNO II DEKANATO 6EIMOS CENTRAS
M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris, Kauno raj.
Mob. 8 600 28634
El. paštas o.miseikiene@gmail.com

JONAVOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 11, Jonava
Mob. 8 698 13497
El. paštas jonavos.s.c@gmail.com

JURBARKO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
M. Valančiaus g. 1, Jurbarkas
Mob. 8 614 73371
El. paštas irenuted@gmail.com

RASEINIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Kosmonautų g. 6, Raseiniai
Mob. 8 623 52013
El. paštas raseiniu.sc@gmail.com

UKMERGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios g. 5, Ukmergė
Mob. 8 618 41853
El. paštas ramulka@gmail.com

KĖDAINIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Radvilų g. 12, Kėdainiai
Mob. 8 687 83471
El. paštas laima.sirkiene@kedainiai.lt

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Birutės g. 9, Kaišiadorys
Tel./faks. 8 346 52201
Mob. 8 686 65189
El. paštas seimos.c@ks.lcn.lt

MOLĖTŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Mob. 8-600-94021

ŠIRVINTŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 108, Širvintos
Mob. 8 615 73329

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Marijonų g. 24, LT-35138 Panevėžys
Tel. 8 45 507791, 8 684 84402 el. p: pvscentras@gmail.com
www.pvscentras.lt

PANEVĖŽIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Smėlynės 10a, LT-35143 Panevėžys
Mob.  8 686 38077, el. p: zdan@takas.lt

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Katedros a.1, LT-35240 Panevėžys
Mob. 8 674 41966, el. p: jmatuliene@gmail.com

ANYKŠČIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Vilniaus g. 13, LT-29145, Anykščiai
Mob. 8 683 56735, el. p: laimabernot@yahoo.com

BIRŽŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Vytauto g. 2, LT-41175 Biržai
Mob. 8 657 80777, el. p: jolita.7@gmail.com

KUPIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Gedimino g. 1, LT-40109 Kupiškis
Mob. 8 614 65978, el. p: sckupiskis@gmail.com

PASVALIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 4, LT-39149 Pasvalys
Mob. 8 68771742, el. p: pasvalioparapija@gmail.com

ROKIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Nepriklausomybės a. 1a, LT-42114 Rokiškis
Mob. 8 616 05695, el. p: dspundzeviciene@yahoo.com

UTENOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Vytauto a. 4, LT-48242 Utena
Mob. 8 616 78364, el. p: d.stunzeniene@utena.lt

ZARASŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Adresas: Bažnyčios g. 2, LT-32131 Zarasai
Mob. 8 687 57969, el. p: kavaliauskas@gmail.com

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 247b, Šiauliai
Tel./faks. 8 41 520626
El. paštas seimosc.siauliai@takas.lt

JONIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Miesto a. 4a, Joniškis
Mob. 8 616 57218

KELMĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
S. Nėries g. 14, Kelmė
Mob. 8 699 63199

PAKRUOJO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vytauto Didžiojo g. 65, Pakruojis
Mob. 8 629 93068

RADVILIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Maironio g. 10b, Radviliškis
Mob. 8 623 41934

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Gardų a. 11, Žemaičių Kalvarija, 90442 Plungės r.
Tel. 8 448 43088,
www.zemaiciukalvarija.lt
El. paštas tvseimoscentras@gmail.com,

TELŠIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Telšių I Šv. Antano Paduviečio parapija
Ge­di­mi­no g. 17, 87134 Telšiai,
Mob. 8 679 88353,
El. paštas: telsiuseimoscentras@gmail.com
Svetainė: www.telsiuseimoscentras.eu

AKMENĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Naujosios Akmenės Šv. Dva­sios At­siun­ti­mo pa­ra­pi­ja
L. Pet­ra­vi­čiaus g. 5, Nau­jo­ji Ak­me­nė, 85133 Ak­me­nės r.,
Mob. 8 616 11 290,
El. paš­tas: akmenesseimoscentras@gmail.com

KLAIPĖDOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Til­žės g. 26, 91126 Klai­pė­da,
Mob. 8 679 88315,
El. paš­tas:  seimoscentrasklaipeda@gmail.com
Svetainė:   http://santuoka.blogspot.com/

GARGŽDŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Že­mai­tės g. 20, Gargž­dai, 96125 Klai­pė­dos r.
Mob. 8 686 30 736,
El. paštas: gargzduseimoscentras@gmail.com 

MAŽEIKIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio pa­ra­pi­ja
Naf­ti­nin­kų g. 13, 89132 Mažei­kiai,
Mob. 8 679 88352,
El. paštas: mazeikiuseimoscentras@gmail.com

PALANGOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vy­tau­to g. 88, 00101 Pa­lan­ga,
Mob. 8 610 30 043,
El. paštas: palangosseimoscentras@gmail.com

Kretingos Viešpa­ties Ap­reiški­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai pa­ra­pi­ja
Vil­niaus g. 2, 97129 Kre­tin­ga,
Mob. 8 610 42 462,
El. paštas: kretingosseimoscentras@gmail.com

PLUNGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vy­tau­to g. 29, 90123 Plun­gė,
Mob. 8 698 32 418,
El. paštas: plungesseimoscentras@gmail.com

Rietavo parapija
Lau­ku­vos g. 2a, Rie­ta­vas, 90307 Plun­gės r.,
Mob. 8 600 25 764,
El. paštas: rzim­ku­vie­ne@gmail.com, rietavoseimoscentras@gmail.com

SKUODO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja
Ge­di­mi­no g. 12, 98115 Skuo­das
Mob. 8 615 62 654
El.paštas: skuodoseimoscentras@gmail.com

ŠILALĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Va­lan­čiaus g. 3, 75132 Ši­la­lė,
Mob. 8 656 04 423
El. paštas: silalesseimoscentras@gmail.com

ŠILUTĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios g. 1, 99169 Ši­lu­tė,
Mob. 8 650 23 997,
El. paštas: silutesseimoscentras@gmail.com

TAURAGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Sto­ties g. 1, 72253 Tau­ra­gė,
Mob. 8 614 77 569,
El. paštas: tauragesseimoscentras@gmail.com

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel. 8 343 53552; mob. tel. 868462627,  faks. 8 343 56338
El. paštas: seimos.c@vk.lcn.lt

MARIJAMPOLĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel. 8-343 502 78

ŠAKIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios g. 5, Šakiai
Mob. 8 613 87513
El. paštas: v.balciunas@zebra.lt

ALYTAUS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Savanorių g. 8, Alytus
Tel. 8 315 52334 (skambinti šeštadieniais 9.00 – 12.00 val.)

LAZDIJŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Dainavos g. 4, Lazdijai
Mob. 8 611 19220

PRIENŲ PARAPIJA
Kęstučio g. 16, Prienai
Mob. 8 618 35774
El. paštas rutabu@yahoo.com

VILKAVIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vytauto g. 83, Vilkaviškis
Mob. 8 685 69141

LIETUVOS ŠEIMOS CENTRAS
Rotušės a. 23,  Kaunas
Tel./faks. 208263;
www.lietuvosseimoscentras.lt
El. paštas: lsc@lcn.lt