Lietuvių English

Šeimos centrų tinklas Lietuvoje


LIETUVOS ŠEIMOS CENTRAS
Rotušės a. 23,  Kaunas
Tel./faks. 208263;
www.lietuvosseimoscentras.lt
El. paštas: lsc@lcn.lt

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, LT 01303, Vilnius
Tel. 8 5 2644883
El. paštas info@vasc.lt
www.vasc.lt

PAL. J. MATULAIČIO PARAPIJA
Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 670 97113
El. paštas matulaitis.biuras@takas.lt,
nijolekuk@gmail.com
www.matulaitis.org

ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO PARAPIJA
Kalvarijų g. 327, LT 08420, Vilnius
Tel. 8 5 2697469, mob. 8 614 81485

ŠV. DVASIOS PARAPIJA
Domininkonų g. 8, Vilnius
Tel. 8 5 262 9595
Pastaba – Kursai vyksta lenkų ir rusų kalbomis

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO (BERNARDINŲ) PARAPIJA
Maironio g. 10, Vilnius
El. paštas:suzadetiniai@bernardinai.lt,
vita.kuliaviene@gmail.com
http://www.bernardinuparapija.lt/

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Antakalnio g. 1, LT-10312, Vilnius
Tel.: +3705 234 0229
El. paštas:ppbaznycia@gmail.com

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos  bažnyčia
Tel.: + 370618 86438
El. paštas:suzadetiniukursai@gmail.com

Vilniaus Išganytojo bažnyčia
(Šv. Jono kongregacijos vienuolynas Vilniuje)
Antakalnio g. 27, Vilnius
Tel.: +370 6008 7627
El. paštas:brjurek1@gmail.com
http://www.joanitai.org/santuoka/
Pastaba – Kursai vyksta tik besituokiantiems Išganytojo bažnyčioje.

Lietuvos Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčia
Šv. Ignoto g. 6, Vilnius
Tel.: + 3706 003 5110.
El. paštas:edgaras.vegys@kam.lt

Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto (šv.Jonų) bažnyčia
šv. Jono 12, Vilnius
Tel.: + 3706 7967611.
El. paštas:lile.marazaite@gmail.com
https://jonai.lt/santuoka

DRUSKININKŲ ŠVČ. M. MARIJOS ŠKAPLIERINĖS PARAPIJA
Vilniaus a. 1, Druskininkai
Tel. 8 670 549 30, mob. 8 613  78889
El.paštas birutedainiene@gmail.com,
rimgalde@gmail.com

IGNALINOS KOLPINGO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios a. 4
Mob. 8 610 60485

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Papilio g. 5, Kaunas
Tel. 8 37 207598, faks. 8 37 323340, mob. 8 611 29523
El. paštas seimos.c@kn.lcn.lt, laukimas@lcn.lt
www.kaunoarkivyskupija.lt/kasc/

KAUNO I DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 29, Kaunas
Tel. 8 37 207598; 8 37 215176
El. paštas raimonda_pundziute@yahoo.com

KAUNO II DEKANATO 6EIMOS CENTRAS
M. Valančiaus g. 24, Raudondvaris, Kauno raj.
Mob. 8 600 28634
El. paštas o.miseikiene@gmail.com

JONAVOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 11, Jonava
Mob. 8 698 13497
El. paštas jonavos.s.c@gmail.com

JURBARKO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
M. Valančiaus g. 1, Jurbarkas
Mob. 8 614 73371
El. paštas irenuted@gmail.com

RASEINIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Kosmonautų g. 6, Raseiniai
Mob. 8 623 52013
El. paštas raseiniu.sc@gmail.com

UKMERGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios g. 5, Ukmergė
Mob. 8 618 41853
El. paštas ramulka@gmail.com

KĖDAINIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Radvilų g. 12, Kėdainiai
Mob. 8 687 83471
El. paštas laima.sirkiene@kedainiai.lt

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Birutės g. 9, Kaišiadorys
Tel./faks. 8 346 52201
Mob. 8 686 65189
El. paštas seimos.c@ks.lcn.lt

MOLĖTŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Jono Pauliaus II g. 2, Molėtai
Mob. 8-600-94021

ŠIRVINTŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vilniaus g. 108, Širvintos
Mob. 8 615 73329

PANEVĖŽIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovas: Kleb. dek. Romualdas Zdanys
Adresas: Smėlynės 10a, LT-35143 Panevėžys
Mob.  8 686 38077
www.petropoviloparapija.lt

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Vadovas: adm. kun. Eugenijus Troickis
Adresas: Katedros a.8, LT-35240 Panevėžys
Mob. 8 45 502 281, el. p: kristauskatedra@gmail.com

ANYKŠČIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovė: Valda Žemaitytė
Adresas: Vilniaus g. 13, LT-29145, Anykščiai
Mob. 8 682 31614, el. p: vald.emaityte@gmail.com

BIRŽŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovas: Kleb. Algis Neverauskas
Adresas: Vytauto g. 2, LT-41175 Biržai
Mob. 8 699 94351, el. p: birzuparapija@hotmail.com
www.birzuparapija.lt

KUPIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovė: Violeta Senvaitienė
Adresas: Gedimino g. 1, LT-40109 Kupiškis
Mob. 8 614 65978, el. p: sckupiskis@gmail.com

PASVALIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovai: Dalius ir Renata Kaziliūnai
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 4, LT-39149 Pasvalys
Mob. 8 652 41774, el. p: pasvalioparapija@gmail.com

ROKIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovė: Dalia Spundzevičienė
Adresas: Nepriklausomybės a. 1a, LT-42114 Rokiškis
Mob. 8 616 05695, el. p: dspundzeviciene@yahoo.com
www.rokiskioparapija.lt/

UTENOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovai: Nerijus ir Ausma Rasteniai
Adresas: Aušros g. 78, LT-28150 Utena
Mob. 8 678 09406, el. p: ausma.rasteniene@gmail.com
www.utenosbaznycia.lt/

ZARASŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vadovas: Kleb. dek. Vydas Juškėnas
Adresas: Bažnyčios g. 2, LT-32131 Zarasai
Mob. 8 698 79834, el. p: zarasukatalikai@gmail.com
www.zarasuparapija.lt/

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija
El. paštas marijosseimoscentras@gmail.com

JONIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bijūnų g. 6, Plikiškių k., Joniškio r.
Mob. 8 692 12513
El. paštas zaneta.stubailiene@gmail.com

KELMĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Kooperacijos 60, Kelmė
Mob. 8 686 54171
El. paštas esumilda@gmail.com

PAKRUOJO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vytauto Didžiojo g. 65, Pakruojis
Mob. 8 629 93068

RADVILIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vaižganto 58e – 21, Radviliškis
Mob. 8 623 41934
El. paštas elenestancikiene@yahoo.com

TELŠIŲ VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Gardų a. 11, Žemaičių Kalvarija, 90442 Plungės r.
Tel. 8 448 43088, mob. 8 679 88 349
www.zemaiciukalvarija.lt
El. paštas tvseimoscentras@gmail.com,

TELŠIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Telšių I Šv. Antano Paduviečio parapija
Ge­di­mi­no g. 17, 87134 Telšiai,
Mob. 8 679 88353,
El. paštas: telsiuseimoscentras@gmail.com
Svetainė: www.telsiuseimoscentras.eu

AKMENĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Naujosios Akmenės Šv. Dva­sios At­siun­ti­mo pa­ra­pi­ja
L. Pet­ra­vi­čiaus g. 5, Nau­jo­ji Ak­me­nė, 85133 Ak­me­nės r.,
Mob. 8 616 11 290,
El. paš­tas: akmenesseimoscentras@gmail.com

KLAIPĖDOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Til­žės g. 26, 91126 Klai­pė­da,
Tel. 8 46 38 15 00, mob. 8 679 88315,
El. paš­tas:  seimoscentrasklaipeda@gmail.com
Svetainė:   http://santuoka.blogspot.com/

GARGŽDŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Že­mai­tės g. 20, Gargž­dai, 96125 Klai­pė­dos r.
Mob. 8 686 30 736,
El. paštas: gargzduseimoscentras@gmail.com 

MAŽEIKIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio pa­ra­pi­ja
Naf­ti­nin­kų g. 13, 89132 Mažei­kiai,
Mob. 8 679 88352,
El. paštas: mazeikiuseimoscentras@gmail.com

PALANGOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vy­tau­to g. 88, 00101 Pa­lan­ga,
Mob. 8 610 30 043,
El. paštas: palangosseimoscentras@gmail.com

Kretingos Viešpa­ties Ap­reiški­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai pa­ra­pi­ja
Vil­niaus g. 2, 97129 Kre­tin­ga,
Mob. 8 610 42 462,
El. paštas: kretingosseimoscentras@gmail.com

PLUNGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vy­tau­to g. 29, 90123 Plun­gė,
Mob. 8 698 32 418,
El. paštas: plungesseimoscentras@gmail.com

Rietavo parapija
Lau­ku­vos g. 2a, Rie­ta­vas, 90307 Plun­gės r.,
Mob. 8 600 25 764,
El. paštas: rzim­ku­vie­ne@gmail.com, rietavoseimoscentras@gmail.com

SKUODO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja
Ge­di­mi­no g. 12, 98115 Skuo­das
Mob. 8 615 62 654
El.paštas: skuodoseimoscentras@gmail.com

ŠILALĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Va­lan­čiaus g. 3, 75132 Ši­la­lė,
Mob. 8 606 01 610
El. paštas: silalesseimoscentras@gmail.com

ŠILUTĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios g. 1, 99169 Ši­lu­tė,
Mob. 8 650 23 997,
El. paštas: silutesseimoscentras@gmail.com

TAURAGĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Sto­ties g. 1, 72253 Tau­ra­gė,
Mob. 8 650 23997,
El. paštas: tauragesseimoscentras@gmail.com

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS ŠEIMOS CENTRAS
Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel. 8 343 53552; mob. tel. 868462627,  faks. 8 343 56338
El. paštas: seimos.c@vk.lcn.lt

MARIJAMPOLĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Tel. 8-343 502 78

ŠAKIŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Bažnyčios g. 5, Šakiai
Mob. 8 613 87513
El. paštas: v.balciunas@zebra.lt

ALYTAUS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Savanorių g. 8, Alytus
Tel. 8 315 52334 (skambinti šeštadieniais 9.00 – 12.00 val.)

LAZDIJŲ DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Dainavos g. 4, Lazdijai
Mob. 8 611 19220

PRIENŲ PARAPIJA
Kęstučio g. 16, Prienai
Mob. 8 618 35774
El. paštas rutabu@yahoo.com

VILKAVIŠKIO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS
Vytauto g. 83, Vilkaviškis
Mob. 8 685 69141