Lietuvių English

Darbuotojai ir taryba

Lietuvos šeimos centro darbuotojai ir vyskupijų bei arkivyskupijų šeimos centrų direktoriai sudaro Lietuvos šeimos centrų tarybą. Taryba padeda visiems šeimos centrams išlaikyti bendrą veiklos kryptį, koordinuoti darbus ir dalytis patirtimi.

Lietuvos šeimos centre yra trys etatiniai darbuotojai:

Direktorė Vijoleta Vitkauskienė

L.e.p. reikalų vedėja Dalia Lukėnienė

Buhalterė Aušra Kelpšienė

Lietuvos šeimos centrų tarybą sudaro šie asmenys:

Algirdas Petronis,
kun. Andrius Vaitkevičius,
Jolanta Masiokienė,
Edita Gulbinienė,
Judita Bernatonienė,
Diana Pukelienė,
Jūratė K.Lenkuvienė,
Domininkas Lizdenis,
Dalia Lukėnienė,
Vijoleta Vitkauskienė,
Aušra Kelpšienė.