Lietuvių English

Darbuotojai ir taryba

Lietuvos šeimos centro darbuotojai ir vyskupijų bei arkivyskupijų šeimos centrų direktoriai sudaro Lietuvos šeimos centrų tarybą. Taryba padeda visiems šeimos centrams išlaikyti bendrą veiklos kryptį, koordinuoti darbus ir dalytis patirtimi.

Lietuvos šeimos centre yra trys etatiniai darbuotojai:

Direktorė Dalia Lukėnienė

L.e.p. reikalų vedėja Jurgita Dambrauskienė

Buhalterė Aušra Kelpšienė

Lietuvos šeimos centrų tarybą sudaro šie asmenys:

Algis Petronis,
Asta Gliožienė,
Aušra Kelpšienė,
Judita Bernatonienė,
Dalia Lukėnienė,
Edita Gulbinienė,
Jūratė Lenkuvienė,
Jūratė Šaumanienė,
Jurgita Dambrauskienė,
Kanauninkas Jonas Ačas,
Lina Braukylienė.